• Zwroty i reklamacje

 

Informacje o reklamacjach i zwrotach.

Czas na zwrot: 14 dni


Adres do zwrotu:
ANMUR
Ustrzycka 259
35-213 Rzeszów


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (Konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej przez sklep internetowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres anmur@anmur.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:
Data zawarcia umowy:
Data odbioru:
Imię i nazwisko:
email/telefon:
Numer zamówienia:
Adres:
Data:
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)Gotowy formularz zwrotu do wydrukowania
PDF Document Pobierz PDF


Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru. Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez sprzedającego proszę dołączyć do przesyłki paragon lub dowód zakupu.Reklamacje
 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem mailowym anmur@anmur.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

Data zawarcia umowy: 
Data odbioru:
Imię i nazwisko:
email/telefon:
Numer zamówienia:
Adres:
Data:
Żądania:
Uzasadnienie:
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
  • Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  • Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
  • Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  • Reklamowany towar należy dostarczyć do sprzedającego niezwłocznie po złożeniu reklamacji mailowej lub w przesyłce razem z pisemną formą reklamacji oraz paragonem lub dokumentem potwierdzającym zakup.
  • Opis procedury reklamacyjnej nie dotyczy towarów uszkodzonych w sposób mechaniczny.
  • Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sprzedającego.
  • Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy ponosi Kupujący.
  • W przypadku uznania reklamacji koszty przesyłki zostaną Kupującemu zwrócone (koszty te nie powinny być jednak wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, nadpłatę za inny rodzaj wysyłki pokrywa Kupujący).