• Inwestycje

ANMUR PAWEŁ MURJAS
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Wykorzystanie technologii zgrzewania gorącym powietrzem do produkcji jednostek pływających wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do samodzielnej konfiguracji produktu"

Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie na rynek konsumencki nowej gamy profesjonalnych pontonów,
odznaczających się w stosunku do produktów konkurencji w szczególności: estetyką wykończenia, trwałością materiału,
lepszymi właściwościami wyporności, możliwością użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.


Planowany do zaoferowania produkt w szybszym tempie umożliwia zoptymalizowanie kosztów produkcji i szybsze tempo pozyskiwania klientów, co w konsekwencji przełoży się na efektywny wolumen sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki produktowej na rynku krajowym. Wdrożenie innowacji pozwoli pozyskać realne przewagi konkurencyjne na rynku, dotyczące zarówno własności samego produktu, ale również sposobów i kosztów wejścia na rynek względem innych producentów pontonów.


wartość Projektu: 1 596 546.00 PLN
wkład EFRR: 623 000.00 PLN

 

 

fundusze-europejskie.jpg

ANMUR Paweł Murjas realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wykorzystanie działań, przewidzianych w Branżowym Programie Promocji do zwiększenia wolumenu sprzedaży jednostek pływających marki NAWIPOLAND

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wprowadzenie na międzynarodowy rynek konsumencki nowej gamy profesjonalnych pontonów, odznaczających się w stosunku do produktów konkurencji w szczególności: estetyką wykończenia, trwałością materiału, lepszymi właściwościami wyporności, możliwością użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
Planowany do zaoferowania produkt na rynkach zagranicznych w szybszym tempie umożliwi zoptymalizowanie kosztów produkcji i szybsze tempo pozyskiwania klientów, co w konsekwencji przełoży się na efektywny wolumen sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki produktowej na rynku globalnym. Pozyskanie nowych rynków zbytu pozwoli pozyskać realne przewagi konkurencyjne na rynku, dotyczące zarówno własności samego
produktu, ale również sposobów i kosztów wejścia na rynek względem innych producentów pontonów.
Wartość projektu: 161 000,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 136 850,00 zł.gobrand(3).png
Technologia produkcji jednostek pływających

Badania wytrzymałościowe